آدرس:

اصفهان- شهرضا- خ پاسداران- موسسه توانبخشی شهید مدرس

ایمیل:

tavanbakhshi.shahreza1378@gmail.com

شماره تماس:

 031-5355601 ،  031-53515602 ، 031-53515757

شماره حساب موسسه:

بانک ملی(شعبه شهدا):

0106094334003

بانک ملت:

791418/81

صندوق قرض الحسنه ولیعصر(عج):

20456

کلیه حقوق قانونی این وب سایت مطعلق به موسسه خیریه هیئت امنایی توانبخشی معلولین شهید مدرس شهرضا می باشد.