IRT, تومان
  • IRR, ﷼
WOOCS v.1.3.4.2
آموزشی و روانشناسی

آموزشی و روانشناسی

آموزشی و روانشناسی

بخش آموزشی و روانشناسی به مددجویان کمک میکند تا بتوانند مهارت های خودیاری را فراگیرند و رفتار پرخاشگرانه آن ها اصلاح گردد و روحیه ی آنها تقویت شود.

تقریبا ۳% از مددجویان مهارت خودیاری نداشته و میتوان گفت ۹۷% از مددجویان آموزش مهارت خودیاری و دراین زمینه به استقلال فردی رسیده اند.

 

فعالیت هایی که در این بخش آموزشی و روانشناسی در مرکز انجام می شود:

۱- تشکیل پرونده روانشناسی و تست مددجویان مطابق آیین نامه های مربوط

۲- تکمیل فرم های اصلاح رفتار سه ماهه و یک ماهه

۳- مشاوره تلفنی و حضوری با خانواده مددجویان در رابطه با اصلاح رفتار آن ها برابر پرونده های موجود

۴- تشکیل چهار جلسه برای مربیان بازی درمان در هر ماه

۵- برنامه ریزی جهت پخش موسیقی زنده و جشن های مناسبتی جهت شادی و بازیابی روحیه مددجویان

6- انجام مهارت های LSE برای مددجویان

۷- انجام روش های اصلاح رفتار پرخاشگرانه مددجویان

۸- اعزام مددجو به اردو های زیارتی و سیاحتی یکروزه و چند روزه

آموزشی و روانشناسی

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. زمینه های مورد نیاز ایجاد می شود.