انواع کم توانی ذهنی

سطوح مختلف کم توانی ذهنی مقدمه همه ما در اطرافمان تاحدی با افراد کم توان ذهنی برخورد داشته ایم. کم توانی ذهنی که پیشتر به آن عقب ماندگی ذهنی گفته می شد، اختلالی مربوط به رشد هوش و رفتارهای انطباقی است ...

نشانه‌های اصلی عقب ماندگی ذهنی کودک چیست؟

نشانه‌های اصلی عقب ماندگی ذهنی کودک چیست؟ عقب ماندگی ذهنی با هوش کمتر از متوسط ​​یا ناتوانایی ذهنی و نبود مهارت لازم برای زندگی روزمره مشخص می‌شود؛ افراد دارای معلولیت فکری می‌توانند مهارت های جدید را یاد بگیرند، اما روند ...

راه های پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی | قبل و بعد از تولد کودک

راه های پیشگیری از عقب ماندگی ذهنی | قبل و بعد از تولد کودک عقب ماندگی ذهنی (Mental Retardation) یا کم توانی ذهنی (Intellectual disability‎) در افرادی با سن زیر هجده سال آغاز می‌شود. این دسته از افراد قادر به ...