IRT, تومان
  • IRR, ﷼
WOOCS v.1.3.4.2
اقلام مورد نیاز موسسه

لیست اقلام مورد نیاز موسسه

نیکوکار عزیز

 

از طریق لینک زیر می توانید لیست اقلام مورد نیاز موسسه را مشاهده کرده و در صورت تمایل یا به صورت نقدی یا به صورت غیر نقدی ما را در حمایت از دختران موسسه یاری و آن ها در شرایط سخت زندگیشان همراهی کنید.

لیست اقلام مورد نیاز موسسه

اقلام مورد نیاز موسسه

نیکوکار عزیز از طریق لینک زیر می توانید لیست اقلام مورد نیاز موسسه را مشاهده کرده و در صورت تمایل یا به صورت نقدی یا به صورت غیر نقدی ما را در حمایت از دختران موسسه یاری و آن ها در شرایط سخت زندگیشان همراهی کنید.

بازدید و کمک به موسسه

در صورت تمایل می توانید برای بازدید حضوری از موسسه، از طریق شماره تلفن های موسسه هماهنگی های لازم را نجام دهید و مهمان دختران مهربان ما باشید.

از طریق لینک زیر میتوانید بازدید هایی که از موسسه صورت گرفته را مشاهده کنید.

بازدید و کمک به موسسه

در صورت تمایل می توانید برای بازدید حضوری از موسسه، از طریق شماره تلفن های موسسه هماهنگی های لازم را نجام دهید و مهمان دختران مهربان ما باشید.

از طریق لینک زیر میتوانید بازدید هایی که از موسسه صورت گرفته را مشاهده کنید.