IRT, تومان
  • IRR, ﷼
WOOCS v.1.3.4.2
اقلام مورد نیاز موسسه

لیست اقلام مورد نیاز موسسه

نیکوکار عزیز

 

از طریق لینک زیر می توانید لیست اقلام مورد نیاز موسسه را مشاهده کرده و در صورت تمایل یا به صورت نقدی یا به صورت غیر نقدی ما را در حمایت از دختران موسسه یاری و آن ها در شرایط سخت زندگیشان همراهی کنید.

لیست اقلام مورد نیاز موسسه

اقلام مورد نیاز موسسه

نیکوکار عزیز از طریق لینک زیر می توانید لیست اقلام مورد نیاز موسسه را مشاهده کرده و در صورت تمایل یا به صورت نقدی یا به صورت غیر نقدی ما را در حمایت از دختران موسسه یاری و آن ها در شرایط سخت زندگیشان همراهی کنید.

بازدید از موسسه

در صورت تمایل می توانید برای بازدید حضوری از موسسه، از طریق شماره تلفن های موسسه هماهنگی های لازم را نجام دهید و مهمان دختران مهربان ما باشید.

از طریق لینک زیر میتوانید بازدید هایی که از موسسه صورت گرفته را مشاهده کنید.

بازدید از موسسه

در صورت تمایل می توانید برای بازدید حضوری از موسسه، از طریق شماره تلفن های موسسه هماهنگی های لازم را نجام دهید و مهمان دختران مهربان ما باشید.

از طریق لینک زیر میتوانید بازدید هایی که از موسسه صورت گرفته را مشاهده کنید.